Pravidla ankety

Pravidla odborné ankety Auto roku v ČR

 

 

Propozice novinářské ankety Auto roku v ČR 2013

 

I. Status soutěže

Vyhlašovateli ankety jsou Klub motoristických novinářů (KMN) a Klub motoristických publicistů (KMP) ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů (SDA) a Sdružením automobilového průmyslu (Sdružení AP) s cílem ocenit nejvýznamnější nový automobil na českém trhu. Ten je zvolen porotou odborných motoristických novinářů nezávislých na kterékoli vyrábějící nebo dovážející firmě. Porota je zvolena výborem pro porotu sestaveným na základě dohodnutých pravidel ze zástupců KMN i KMP tak, že se hlasuje o každém z členů, a její činnost řídí předseda. Porota si ze svých členů volí předsedu a dva místopředsedy.

 

II. Porota

Porota je nezávislý orgán složený v okamžiku jejího ustanovení výborem pro porotu nejméně z 31 zkušených odborných motoristických novinářů, kteří mají při své práci možnost seznámit se s kandidujícími vozy. Členové poroty jsou navrhováni na základě své kompetence, nikoli podle významu média, v němž pracují. V zájmu nestrannosti nesmí být členové poroty vázáni agenturní smlouvou nebo smluvní spoluprací s automobilkou či dovozcem automobilů. Každý člen poroty je povinen sdělit výboru pro porotu, dojde-li ke změně jeho zaměstnání nebo ke spolupráci s výše uvedenou institucí.

 

III. Podmínky pro zařazení automobilu do soutěže

Seznam vozů splňujících hodnotící kritéria ankety sestavují vyhlašovatelé ankety Auto roku 2013.

Pro účast v soutěži musí každý automobil splňovat tyto podmínky:

– být novinkou na českém automobilovém trhu v časovém období od 30. října 2011 (od uzávěrky 1. kola loňského ročníku ankety) do 31. 12. 2012

– být sériově vyráběn a prodáván na trhu v ČR nejpozději do 31. 12. 2012

– být dostupný všem členům poroty ke zkušebním jízdám v případě postupu do druhého kola ankety

Kromě toho musí automobil vyhovět alespoň jednomu z těchto požadavků:

– mít zcela nebo výrazně novou strukturu karoserie a zcela nebo výrazně nové mechanické ústrojí (tj. ústrojí pohonu a podvozek)

– mít strukturu karoserie nebo mechanické ústrojí natolik změněné, že se výrazně změnil charakter vozu, jeho poslání a pozice na trhu.

 

Volí se vždy typ, popřípadě typová řada, nikoli jeden vybraný model. Podmínkou účasti je fakt, že se nejedná o pouhou verzi existující modelové řady (např. kabriolet), která nemění pozici na trhu, ale pouze rozšiřuje stávající nabídku.

Potvrzením nominace dovozce nebo výrobce nominovaného automobilu potvrdí, že nominovaný vůz splňuje podmínky ankety.

 

IV. Volební procedura

 

Porota bude volit ze seznamu vozů splňujících daná kritéria. Volba bude probíhat dvoukolově. Nominace vozů a účast je bezplatná.

a) První kolo volby

Každý člen poroty vybere ze seznamu pět vozů, které považuje za nejlepší, a uvede je na hlasovací formulář, který pošle doporučeným dopisem na adresu KMN. V tomto kole se vybrané automobily nebodují a nerozhoduje ani jejich uvedené pořadí. Termín uzávěrky 1. kola bude předcházet termínu uzávěrky 1. kola ankety Car of the Year 2013 (COTY). Při shodném počtu hlasů na pomezí finálové pětice může postoupit do 2. kola i více vozů se shodným počtem nominací. Předseda komise se volby neúčastní. Pokud porotce nezašle svůj hlas v prvém kole volby, nebo je jeho hlas neplatný (uvede více aut než pět, případně zařadí automobil, který na seznamu nominovaných vozů není, případně jinak nedodrží regule ankety), ztrácí právo hlasovat v kole druhém.

b) Druhé kolo volby

Ve druhém kole vybírají porotci z výše uvedeného seznamu finalistů, přičemž tentokrát přidělují automobilům body. Každý člen poroty má k dispozici 25 bodů, které musí rozdělit mezi finalisty tak, že automobilu, který člen poroty považuje za nejlepší, může být uděleno maximálně 10 bodů. Další zásadou je, že musí být jasně určen vítěz. Není možné mít na hlasovacím lístku na prvním místě dvě nebo více aut se shodným bodovým ziskem. Kromě toho musí každý porotce svoje ocenění jednotlivých kandidátů na zvláštním papíře písemně zdůvodnit, jinak je jeho hlasování neplatné. Termín uzávěrky 2. kola bude předcházet termínu uzávěrky 2. kola ankety Car of the Year 2013 (COTY). Vozem roku se stává ten finalista, který v druhém kole obdrží od porotců největší počet bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje větší počet prvních míst, při další rovnosti počet druhých míst atd.

 

Hlasovací formulář prvního i druhého kola porotce zašle doporučeným dopisem předsedovi Organizačního výboru nebo mu své hlasování předá osobně.

 

V. Kritéria volby

 

Při posuzování jednotlivých kandidátů se hodnotí především tato hlediska: celková konstrukce a design, komfort, bezpečnost, hospodárnost, ovladatelnost, jízdní vlastnosti a chování na vozovce, výkon, funkčnost, plnění ekologických norem, cena, přičemž jedním z kritérií umožňující porovnání vozidel nejrůznějších tříd a kategorií je value for money – hodnota získaná za vynaložené peníze.

 

VI. Vyhlášení výsledků

 

Výsledky prvního kola soutěže, z něhož vzejdou finalisté, budou oficiálně oznámeny neprodleně po jejich spočítání. Konečné výsledky ankety budou vyhlášeny na počátku roku 2013. Hlasování jednotlivých porotců v prvním a druhém kole, včetně jejich zdůvodnění, bude oficiálně zveřejněno a umístěno na webových stránkách www.autoroku2013.cz.

 

VIII. Práva a povinnosti vítěze ankety

 

Dovozce nebo výrobce automobilu, který získá titul Auto roku 2013 v České republice, má právo používat tento titul v propagaci ode dne, kdy mu bude titul předán až do dne, kdy bude předán titul Auto roku 2014 v ČR.

Užití titulu a loga Auto roku 2013 v ČR musí být takové, aby titul nebyl znevážen nebo aby jeho užití nevedlo ke klamání. Logo musí být použito výhradně v originálním provedení a barvách. Ochranná zóna loga činí jednu čtvrtinu šířky tohoto loga. Případné jakékoli jiné použití loga musí být předem schváleno vyhlašovateli.

 

V Praze, 30. září 2012

 

Další součástí ankety:

  • odborná anketa Zelené auto roku 2013
  • odborná anketa Technická inovace roku 2013
  • akce Dodavatel roku 2013, kterou vyhlásí a kompletně zorganizuje Sdružení automobilového průmyslu

Kontakt